Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Quotquot autem en de wereld is receperunt eum, door lieni gemaakt, dedit eis potesta- en de wereld heeft tem filios Dei fieri, hem niet erkend, his qui credunt in In zijn eigendom nomine ejus; qui kwam Hij, maar non ex sanguini- de zijnen namen bus neque ex vo- hem niet aan. Maar luntate carni6, ne- zoovelen hem ontque ex voluntate vingen, hun gaf viri sed ex Deo Hij vermogen kinnati sunt. Et ver- deren Gods te worbum caro factum den: hun die niet est et habitavit in uit bloed, noch uit nobis, et vidimus den wil des vleegloriam ejus, glo- sches, noch uit den riam quasi Unige- wil des mans, maar niti a Patre, ple- uit God geboren num gratiae et zijn. En het Woord

veritatis.

is vleescli geworden en heeft onder ons gewoond: en wij hebben zijne heerlijkheid gezien, eene heerlijkheid als van den Éeniggeborenen des Va-

Sluiten