Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zer Moeder, de H. Kerk, door Christus, onzen Heer. Amen.

H. Aartsengel Michael, verdedig ons in den strijd. Wees onze beschermer tegen de boosheid en aanvechtingen des duivels. Cod gebiede hem, smeeken wij ootmoedig, en gij, vorst der hemelsche Heerscharen, stort den duivel en de andere booze geesten, die tot verderf der zielen in de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de bel terug. Amen.

(Aflaat van 300 dagen, Leo XIII, 6 Jan. 1884.)

Allerheiligste Hart van Jezus, ontferm U onzer. (Driemaal).

(Een aflaat van 7 jaren en 7 quadragenen — toepasselijk op de geloovige zielen.)

I (Pius X, 17 Jan. 1904.)

h v

Sluiten