Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de H.H. Apostelen retrus en

Panlus en voor alle heiligen,

wier voorbeelden ik zoo slecht

heb nagevolgd; voor de geloo-

vitren die ik bedroefd en aan"p ' , , ii

stoot gegeven hen; ik. ijesLniiiai,,

mij voor hemel en aaiue, u,u l imh door gedach-

L 1\ v*»n • *

^ 1 ..rrtMlrnn on

ten woorden en wcuvcu

rnp7inmpiiKispii door mi ne

schuld, door mijne allergrootste

schuld. Ik kan mij mei veiumschuldigen, want voor yeen

nriis der wereld, onder geen

ii „ i II» TT IY/AIma-

voorwenasei mocm ik u ucicudigen, o mijn God, Gij, die alle liefde waardig zijt. Daarom, o Heer, ik beken het, verdien ik niets, dan straf en verwerping. Maar ik zal mij wenden tot de H. Maagd Maria, den H. Michaël, flor» H Jnhannes den Dooper,

i

Sluiten