Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nardus immer en immer herhale: „Mijn Jezus, barmhartigheid!"

Gloria in excelsis.

Als Gij mij mijne zonden vergeven hebt, o Heer, dan durf ik U met den priester loven en U om nog meer genaden smeeken, dan durf ik zeggen: Glorie zij God in den liooge, en vrede op de aarde aan de menschen, die van goeden wil zijn, wij loven F, wij zegenen U, wij danken U om uwe groote heerlijkheid! Heer God, hemelsche Koning, God, almachtige Vader, Heer, eeniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam (iods, Zoon des Vaders, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer; die wegneemt de zonden der wereld, neem ons smeek-

Sluiten