Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof der roomsch-katholieke

Kerk verlang' ik te leven en Ie

sterven. Amen.

Evangelie.

"VITelk een genade, o Heer, dat Gij mij in het licht van het II. Evangelie hebt doen geboren worden, en mij in de katholieke leer hebt doen onderrichten. Dit voorrecht zal mij echter niets baten, wanneer ik niet volgens de voorschriften van het evangelie wandel, wanneer ik als christen geloof, maar als een heiden leef in zingenot en wereldsche lusten. Daarom smeek ik U, o God, voleind wat Gij begonnen hebt! Daar Gij mij in 11 we liefde de eerste genade bewezen hebt, mij tot het ware geloof te voeren, weiger mij ook

r

Sluiten