Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenige met het offer van den priester en mij zeiven en alles, wat mij toebehoort, aan U opdrage. „Neem aan, o Heer, geheel mijne vrijheid! neem aan mijn geheugen, mijn verstand, mijn wil! Alles, wat ik heb en bezit, hebt Gij mij geschonken!

Alles geel ik U weder en laat het geheel en al aan de leiding van uw wil over. Geel'mij slechts uwe liefde en uwe genade, en ik ben rijk genoeg- en verlang

niets meer." (H. Ignatius van Loyola.) Sta niet toe, o Heer, dat ik dit offer aan mij zeiven ooit weder terugneme, en volgens mijn eigen wil, tegen uw goddelijk welbehagen, de ziel van mijn lichaam, en de krachten mijner ziel misbruike om te zondigen. Neen, Heer, laat mij

7

Sluiten