Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het schandelijk kruis te sterven; Gij wildet dagelijks ontelbare malen, tot aan het einde der wereld, door de handen der priesters opnieuw aan uwen hemelschen Vader voor ons heil opgeofferd worden. O liefdevolle Heiland, wanneer zal ik toch eens beginnen U te beminnen, U dankbaar te zijn voor die overmaat uwer goedheid?! Vader des hemels zie neder op dit kostbaar offer, en wees ons genadig, terwille van Jezus, uwen Zoon. Door de verdiensten van dit hoogheitige offer verleen mij de vergiffenis mijner zonden en alle genaden, welke ik noodig heb. Laat niet toe, dat ik mij nog ooit weder door eene zonde, en zeker geen zware zonde, ondankbaar toone tegenover een

Sluiten