Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevuur. Vooral echter, liefste Vader in den Hemel, wil ik U deze H. Mis opdragen om U te danken, dat Gij ons de allerheiligste Maagd Maria tot Moeder gegeven en ons op hare machtige voorbede zoovele genaden schenkt. Ik offer U deze H. Mis op, om U te bidden en te smeeken de liefde tot Maria in mijn hart en de harten aller menschen te vermeerderen, opdat zij door allen als een moeder gezegend en bemind worde.

En trii. allerzaligste Maagd,

zie goedgunstig op deze, onze goede meening neder, help onze zwakheid en bid voor ons, opdat wij in deze oogenblikken door uwe machtige voorbede genade vinden mogen bij uwen goddeliiken Zoon, Jezus Christus.Amen.

11

Sluiten