Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem ons geheugen, opdat het zijne goedheid niet vergete;ons

verstand, opdat het de eeuwige waarheden steeds beter leere kennen; onzen wil, opdat hij zich steeds bereidvaardig den goddelijke onderwerpe in vreugde en droefheid, in geluk en ongeluk, in leven en dood. Olïer ons en al het onze geheel en al aan den Heer, opdat wij hem toebehooren onverdeeld, en nimmer meer door de zonde van hem gescheiden worden. Amen.

Bij de Praefatie.

TX7aarlijk het is waardig en rechtvaardig, billijk en heilzaam, U, heiligen Heer, almachtiger! Vader, eeuwigen God, altijd en overal dank te zeggen, en onze gedachten gericht op Maria,

^ ' ' r)

Sluiten