Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol erbarmen op het altaar nederdaalt.

Bij <le Consecratie.

TXTees gegroet, Gij waarachtig Lichaam van mijnen Heer, Jezus Christus, geboren uit de I Maagd Maria en aan het heilig kruis voor mij geslachtofferd. Sterk mij in mijne zwakheid, beschut mij in alle bekoringen, help mij tot de overwinning en tot het eeuwig leven. Amen.

Wees gegroet, Gij kostbaar Bloed van mijnen lieer Jezus Christus, dat voor mij uit zijne heilige wonden is gevloeid. Beimg mijne ziel van alle smetten der zonden, opdat zij waardig worde der eeuwige heerlijkheid. Amen.

9

Sluiten