Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons gehad hebt. Volbreng nog verder, lieve Moeder, dat werk uwer liefde en verkrijg ons toch bij Jezus, uwen Zoon, dat zijn lijden en sterven mij en allen menschen ten eeuwigen heile strekken moge. Wees ook j de voorspreekster voor de arme zielen in het vagevuur. Zie op dat vurig verlangen, dat zij hebben, om' in de hemelsche heerlijkheid uwen goddelijken Zoon te aanschouwen. Spreek voor haar, goede Maagd Maria, bij ouzen Heer, opdat zij door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Beveel in liet bijzonder aan zijne barmhartigheid die zielen, die mij op aarde dierbaar waren en voor wie ik meer bijzonder verplicht ben te bidden. Zij hebben U in hun leven zoo dikwijls be-

Sluiten