Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Gij door uw kostbaar bloed liebt vrijgekocht.

God H Geest, ontferm U over de geloovige zielen, want het zijn uwe tempels.

Gebed der Kerk.

H God, Schepper en Verlosser van alle geloovigen, verleen aan uwe overledene dienaren en dienaressen, de vergiffenis van alle zonden, en dat zij de vergiffenis, waarop zij altijd gehoopt hebben, door de voorspraak uwer liefde mogen verkrijgen. Door onzen Heer Jezus Christus, uwen Zoon, die met U leeft en regeert in de eenheid des H. Geestes, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Sluiten