Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het Epistel.

„"Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten omtrent het lot der overledenen, opdat gij niet bedroefd zijt., gelijk zij, die geen hoop hebben. Want, wanneer wij gelooven, dat .Tezus gestorven is en verrezen, dan zal God ook degenen, die door Jezus gestorven zijn, met Hem opvoeren ten hemel. Want dit zetrsen wii U met het woord

des Heeren, dat wij, die nog leven, die achtergelaten worden tot de komst des Heeren, de overledenen niet zullen vooruitgaan: want Hijzelf, de Heer, zal op het geroep en op de stem des aartsengels en bij het schetteren der bazuin nederdalen van den hemel, en die gestorven

Sluiten