Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus zeide tot haar: „Ik hen de verrijzenis en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs al was hij gestorven: en ieder, die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dit?" Toen sprak zij tot Hem: „Zeker, Heer, ik heb altijd geloofd, dat gij de Christus zijt, de Zoon van den levenden God, die in deze wereld gekomen zijt."

Bij de Offerande.

lieer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid, verlos de zielen van alle overledene geloovigen van de straffen des vuurs, van de pijn, van U gescheiden te zijn, van de boeien hunner schulden; laat hen door den vaandrig, den H. Michaël,

^=========sy

10

Sluiten