Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Heer, Gij hebt hen in hun leven het geluk doen deelen van in het ware geloof te leven, geel' hun nu ook het rijke loon, dat dit heilig geloot' zijnen trouwen belijders belooft en waarborgt, door Jezus Christus, onzen Heer. Amen. (H. Gregorius.)

Praefatie.

Ueer der Heeren, Koning der Koningen, uw verheven Majesteit moet eeuwige hulde gebracht worden. I)e redelooze schepselen verkondigen dag en nacht uw onmetelijke macht, wijsheid en goedheid. Ook de H. Kerk zingt U met hen omstrijd lof; de geloovigen op aarde prijzen de onbegrijpelijke wonderen uwer genade en barmhartigheid; de geloovige

Sluiten