Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontsloten. Wij echter, ach, wij zijn nog pelgrims, wij weten niet, welk lot ons in de andere wereld wacht. Daarom smeeken wij U in heilige vreeze en ootmoedigheid, o Heer, laat toch niet toe, dat een van ons, een dergenen, voor wien Gij uw kostbaar bloed vergoten hebt, verloren ga. Bekeer de zondaren, verlicht de ongeloovigen en dwalenden, bescherm hen, die zich iti gevaar bevinden, versterk de boetvaardigen, bewaar de onschuld, bevestig de rechtvaardigen, (leef ons allen de genade, ons voor het eenig noodzakelijke, voor het heil onzeronsterfelijkeziel, ijverig en volhardend zorg te dragen, opdat wij ons eeuwig geluk eenmaal bereiken mogen. Gij lieve heiligen Gods, bekomt ons de

Sluiten