Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Vagevuurs; verlicht en verkort genadig de pijnen der geloovige zielen.

Heer Jezus Christus, bij uw heiligen doodsangst, en bij de gebeden, welke Gij in den hot van olijven voor ons gestort hebt, toen uw zweet in bloeddroppelen op de aarde viel, smeek ik U, dat Gij dat goddelijk Bloed, hetwelk Gij voor ons vergoten hebt, en dat nu hier in de kelk tegenwoordig is, wilt opotieren aan God den almachtigen Vader voor de zonden der geloovige zielen en hen bevrijden van de pijnen des vagevuurs.

Heer Jezus Christus, die U gewaardigt hebt, voor ons aan het Kruis te sterven, ik bid U, dat Gij alle bittere smarten, welke Gij voor ons, arme zon-

Sluiten