Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit zijn. Wijl het echter aan uwe liefde vreugde bereidt, bij de kinderen der menschen te 7ïin daarom ouen ik vol ver¬

langen mijn arm hart. Kom, o .Tezus, kom tenminste op eene geestelijke wijze in mijn hart, ün ArPVPPnicr l\pl met uw aller¬

heiligst Hart. O Jezus, ik geloof in TT ik- hoon o 11 IJ. ik bemin

U; dat ik vroeger U zoo dikwijls niet beminde, veronachtzaamde, ja zelfs beleedigde, het is mij

van harte leed. U .lezus, ik verlang naar U, kom dan, en vervul dat verlangen.

(Stel u voor, hier werkelijk te communiceeren.)

O Jezus, zoete Bruidegom mijner ziel, nu ben ik de uwe

voor altijd. iNieis zaï nuj vuuitaan meer van U en van uwe

i_ r

Sluiten