Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sacrament

hier in het heilig

genoten hebben.

Bij (1e laatste Gebeden.

m0t besluit dezer heilige handeling, offer ik U op, o hemelsche Vader, deze heilige mis, zoowel als alle heilige missen van dezen dag, alle werken van godsvrucht, van boetvaardigheid en naastenliefde, welke heden over de geheele wereld verricht worden, in vereeniging met de oneindig kostbare werken en smarten van Jezus Christus, van de verdiensten der allerheiligste Maagd Maria en van alle heiligen. Neem dit alles genadig aan, en laat het ten goede komen aan de geloovige zielen des vagevuurs, voornamelijk aan de zielen van N. N. Verbreek, o Heer, hare

Sluiten