Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeien, verkort hare pijnen, troost hare droefheid, voldoe aan haar vurig verlangen, open haar de poorten des hemels, opdat zij IJ mogen aanschouwen van aanschijn tot aanschijn, en U eeuwig bezitten, in wien zij vast geloofd, trouw gehoopt en wien zij oprecht bemind hebben.

Bij liet laatste Evangelie.

Qns echter, o Heer, moet de

gedachte aan het vagevuur en aan uwe rechtvaardigheid met een heiligen ernst en een wijze vrees vervullen Daarom zullen wij alle zonden, ook de dagelijksche, zorgvuldig vermijden, het begane kwaad dikwerf beween en, oprecht biechten, bereidvaardig uitboeten door goede werken en verduldigheid in het

Sluiten