Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nietigheid voor U terneder. Ik uit cffthftel miine ziel

wvumi" O . , ,

voor alles, wat Gij tot heden

voor niy gedaan neut naar ziei en lichaam: voornamelijk daarvoor dat Gij mij verlost hebt door het kostbaar bloed van uwen eeniggeboren Zoon, en dat Gij mij in uwe H. Kerk zoovele genaden en middelen ter mijner heiliging gegeven hebt. Aan uwe barmhartigheid ben ik bet verschuldigd, dat Gij jj mij in bet 11. Sacrament der |j Biecht een hemelsch geneesj middel voor de ziekten mijner I ziel bereid hebt, en mij nu de gelegenheid geett, aan dit genademiddel deelachtig te worden. Voeg nu, o Heer, zoo smeek ik U, bij al deze weldaden nog deze genade, dat ik dit heilig |

Sluiten