Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten van zijn staat verwaarloozen, — niet zorgen voor het lichamelijke maar vooral voor het geestelijke welzijn zijner ondergeschikten, niet bij hen aandringen op het vervullen hunner godsdienstige plichten — hunne gebreken niet verbeteren door woord, voorbeeld of straffen — kinderen en ondergeschikzonder behoorlijk toezicht laten uitgaan of met personen van het andere geslacht in huis onbewaakt laten verkeeren, zich zorgeloos ter ruste begeven, zonder zekerheid te hebben, dat kinderen en dienstboden in veiligheid zijn.

Zich schade toebrengen aan lichaam of ziel door lichtzinnigheid, toorn, onmatigheid in spijs en drank.

Anderen schade berokkenen door verwonding, beleediging, plagerijen.

Toorn, haat, nijd, iemand vijandschap toedragen — zich verheugen in het leed van anderen — anderen kwaad toewenschen — twisten — schelden.

Ergernis geven, dat is, anderen vrij-

Vijfde Gebod.

Sluiten