Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedriegen met valsche maten en gewichten — door het verkoopen van slechte, bedorven waren — door slecht, slordig werk — door luiheid bij den arbeid in dagloon.

Het goed van anderen beschadigen.

Onrechtvaardig, vrijwillig toegebrachte schade niet vergoeden.

Onrechtvaardige processen voeren.

Zijn geld of goed verkwisten door al te groote verteeringen, te grooten opschik, het spel.

Hardvochtigheid jegens de armen.

Achtste Gebod.

Liegen om te schertsen, om zich te redden, om anderen te benadeelen.

Iemand van kwaad verdenken — lichtvaardig oordeel.

Laster — kwaad vertellen wat niet waar is, wat niet bekend is.

De gebreken van anderen vergrooten.

De toevertrouwde geheimen zonder noodzakelijkheid bekend maken.

Gaarne toeluisteren, wanneer de goede naam van anderen benadeeld wordt.

Sluiten