Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biecht waardig te ontvangen, is het berouw; het berouw is de droefheid der ziel over, en de afschuw van, haat tegen de zonde.

Bemerk echter.

1. Waarover gij berouw moet hebben

— over alle zonden, geen enkele uitgezonderd — tenminste over alle doodzonden.

'2. Hoe moet het berouw zijn?

Inwendig, eene droefheid der ziel, geen gevoelloos opdreunen van een van

— buiten — geleerde vorm.

3. Waarom gij berouw moet hebben ? Niet om natuurlijke, stoffelijke redenen, omdat de zonde u misschien tijdelijke schade, schande veroorzaakt hebben, maar om beweegredeneu, welke het gelooof ons leert, wijl gij God beleedigd, zijne genade verloren, de hel verdiend hebt enz.

Met het berouw moet het voornemen samengaan, dat is de ernstige, vastbesloten wil, om alle zonden, tenminste alle doodzonden te vermijden. Z\jt gij daartoe vastbesloten, dan zult gij ook de noodige zorg aanwenden, om niet

Sluiten