Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eu gebreken. Ongelukkige,waar-

O , , ^ TT

heen zal ik vluchten voor uw heilig aanschijn, en mij verbergen voor uw rechtvaardigen en verschrikkelijken toorn! 0 Heer, hadt Gij mij in mijne zonden latpn sterven — hadt Gii mij in

zulk een toestand voor uw rechterstoel geroepen — waar zou ik nu creweest ziiir.'— Ga weg van

mij vervloekte, in het eeuwig vuur!....

O oordeel, o straf! weg van God, van God, voor wien ik geschapen ben, naar wien mijn gansche wezen verlangt, in wien alleen ik gelukkig zijn kan

Weg uit den hemel, waar ae gelukzaligen met eeuwige genoegens en zoetheden verzadigd worden, waarin ook voor mij een plaats bestemd was .... Weg van

Sluiten