Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al begeleid en beschermd als den appel uwer oogen. Gij,, de oneindige, de onmetelijke God, Gij hebt mij gediend door al uwe schepselen. Gij hebt mi] bi] i ede ren voetstap met de teekenen uwer teederste vaderliefde vervolgd . . . En ik? .... Ach, in plaats van IJ met dankbare gehoorzaamheid te dienen, gebruikte ik uwe goedheid, om U te beleedigen;

ja, ik gebruikte al uwe eigene gaven, mijne zintuigen, mijn verstand, mijn vrijen wil, de zaken buiten mij, om uwe wijze en milde geboden te overti eden .... Wie ^eeft tmnen <Xcin mijne oogen, om te heweenen, wat ik tegen mijnen God, mijn Vader, mijn Schepper misdeed ■. .. wat ik misdeed tegen ±

Sluiten