Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne Verlosser. Mijne ziel, zie

op naar het kruis! /-ie uw uoa en uw Verlosser. Aanschouw die scherpe doornenkroon, dat ont¬

dane aangezicht.... cue veischrikkelijke nagelen in handen pn voeten tel, zoo trii kunt

de wonden van dat heilig lichaam, tel de hloeddruppelen, welke op de aarde neerdruipen,.... en hoor dan dat gebed van uw Verlosser, dat laatste, dat troostend gebed voor de arme zondaren .... voor u .... O Jezus, wat hebt gij mij toch lief gehad !.. .. En waar is miin dank ?

\Vreeder dan de joden .... vernieuwde ik, zooveel ik kon, uw lijden, en bereidde U door mijne zonden nieuwe smarten drukte door zondige gedachten op nieuw de doornenkroon op

Sluiten