Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw hoofd,. . . . reikte U, door slechte woorden en gesprekken, gal om te drinken.... en vernieuwde door mijne zondige werken, door mijn hoozen levenswandel de pijnen der nagelen in Uwe heilige handen en voeten. Maar hoe kon ik dat toch doen, o mijn Jezus! Ik verafschuw mijzelven. Wat een afgrond van ondank en van de ongevoeligste hardvochtigheid! .... Maar ook welk een afgrond van barmhartigheid, dat Gij mij niet verstooten, verworpen, verdoemd hebt, dat Gij mij nog verdragen hebt, ja zells, dat Gij nog bereid zijt, om mij, den verloren zoon, weder in IJwe vrienschap op te nemen. Groote God, hoe wonderbaar en schoon zijl Gij in Uwe barmhartig-

^ C'i

Sluiten