Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bedanken, gelijk Gij tiet verdient, daarom bid ik alle engelen en heiligen, voor mij en met mij nu en altijd, uwe barmhartigheid te loven en te prijzen. Zegen, mijne ziel, den Heer, en alles, wat in mij is, love zijn heiligen naam.

Zegen, mijn ziel, den lieer en vergeet niet al zijne weldaden Hij heeft u al uwe zonden vergeven, en uwe zwakheid ondersteund.

Hij heelt al uwe misdaden vergeven, hij heet uwe zwakheid gesterkt;

llij heelt uw leven van den ondergang verlost en u gekroond met genade en barmhartigheid.

Genadig is de lieer en barmhartig, lankmoedig en zeer barmhartig.

Sluiten