Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon en IJ mag aanbevelen. Gij, o mijne Koningin, kunt mijne bede vervullen; gij immers vermoogt alles bij God. O verkrijg mij dan deze genade, dit ik bidde en blijve bidden tot aan mijnen dood. Ik bid IJ hierom door uwe liefde tot uwen Zoon. Amen.

Gij heiligen des hemels, bid ook gij voor mij, opdat ik nu toch 'in de genade moge volharden tot aan mijnen dood. Amen.

Sluiten