Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Communiegebeden.

Tndieri pij gelooft, dat Jesus Christus A in liet allerheiligste Sacrament des altaars tot spijze onzer zielen tegenwoordig is, en slechts een klein vonkje liefde tot hem in uw hart draagt, dan behoeft gij niet aangespoord te worden om te communiceeren; gij zult dan immer verlangend uitzien naar den dag, waarop het u mogelijk zal zijn tot de H. Tafel te naderen.

Opdat echter het ontvangen van de H. Communie u inderdaad zeer voordeelig zij, beijver u dan bijzonder om :

1. De vrijwillige dagelijksche zonden meer en meer te mijden.

2. De dankzegging na de H. Communie met allen ijver te verrichten.

Sluiten