Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbereiding.

geer Jesus Christus, aangemoedigd door uwe liefderijke uitnoodiging, nader ik, om het allerheiligste Sacrament van uw Lichaam en Bloed te ontvangen. O mocht toch deze heilige Communie U tot eer, aan de heiligen tot vreugde, der H. Kerk tot nut, aan de geloovige zielen tot troost, mijzelven strekken tot heil en behoud. Verleen mij daartoe uwe genade, o Heer, en reinig door liet vuur des Heiligen Geestes mijn lichaam en miine ziel, mijn geheele wezen, opdat Gij hij mij een waardige woonplaats moogt vinden.

Alle heiligen des hemels, Gij vooral, Koningin der heiligen, allerheiligste Maagd Maria, helpt

Sluiten