Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare beloften vervult, „neemt en eet, dit is mijn lichaam... Drinkt alle uit den kelk, want dit is

mijn bloed." (Mattb. 2b.) Heer, ik geloot', want Gij zijt de hoogste

waarneia. ik geiooi, uai uij m

het allerheiligste Sacrament des altaars wezenlijk en waarachtig

t ' ■?! ii. ^1

tegenwoordig zijl. ik. v%ci

niet met mijne lichamelijke oogen, maar met de oogen des geloofs, onder die nederige gedaanten van brood, U, o Jezus, mijn Heer en Verlosser. Hier vind ik uw glorierijk en verheerlijkt Lichaam, dat nu troont in den hemel; het kostbare Bloed, dat voor mijn heil en van alle menschen werd vergoten op het kruis. Hier vind ik uwe allerheiligste, ziel, die schatkamer van alle wijsheid en volmaaktheid en

Sluiten