Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij U; neem mijn hart met al zijne liefde en schenk mij uwe liefde! Amen.

(Naar liet Latijn.)

Akte van Liefde en Berouw.

Qoede Jezus, troost van mijn hart, leven mijner ziel, mijn opperste goed, ik weet, dat (Jij mij bemint, (lij hebt dat getoond. Judas neem! zich voor, Ü te gaan verraden, en (lij — al wist Gij liet niet, steldet het H. Sacrament des altaars in. Wat bewoog U daartoe, o Heer'? Gij wildet ons met de onverbreekbare banden der liefde aan U verbinden, als met geweld tot uwe liefde dwingen; (lij wildet ons een onderpand der eeuwige heerlijkheid schenken; Gij wildet ons een levend aandenken

'h o

Sluiten