Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan uwe lijden achterlaten, dat ons altijd weder opnieuw aan uwe wonderbare, overgroote liefde moest herinneren.

O mijn Jezus, ik bewonder nu niet de kracht uwer almacht, die brood en wijn verandert in uw heilig Lichaam en Bloed, wat ik bewonder is de kracht uwer liefde. Ach, wat heeft de liefde van U, mijn Heiland, gemaakt ! Zij gaf U aan mij tot broeder in de kribbe, tot Verlosser aan liet kruis, en eindelijk — o geheim der geheimen, tot spijs in het H. Sacrament!

O God van liefde, hoe kon ik toch U mijne liefde weigeren, U zelfs beleedigen en verachten door mijne zonden! Meer dan alles smart het mij, dat ik zoo ondankbaar, zoo gevoelloos je-

14

Sluiten