Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens U geweest ben. U zij dank, dat ik nog leef, en U beminnen kan. Ja liefelijke Jezus, Gij alleen zult van nu af het eenig voorwerp mijner liefde zijn. Niets zal mij dierbaar zien, dan wat mij tot U voert, dan wat Gij bemint. Ik zal alles haten, wat mij van U zou kunnen scheiden, wat U mishaagt. Heer Jezus, Gij zijt op de aarde het vuur komen brengen; o wakker in mij het vuur uwer liefde aan; ontvlam het tot sterker gloed, opdat het alle aardsche liefde verte re.

Oefening van Verlangen.

H.ij,o mijn Heiland, zijt de bron

van allen troost, en ik zou niet verlangen naar IJ'? Zoek ik genezing voor de wonden mijner ziel — Gij zijt de geneesheer.

^ ' ' O

Sluiten