Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, waarop liet zijn hoofd kon nederleggen; o, dat mijn hart hem een aangename rustplaats zij! Ik groet vóór alles, uw eerbiedwaardig koninklijk hoofd, dat uwe goddelijke liefde met een kroon van doornen omgeven heeft. Ik groet uwe zachtmoedige oogen, die voor mij zooveel tranen geweend hebben. Ik groet uw lieflijken mond, die slechts woorden van leven en vrede gesproken heeft, en tot loon met gal en azijn gelaafd werd. Ik groet uwe gezegende handen, waarmede Gij weldaad op weldaad hebt uitgedeeld, en waarin Gij ons, uwe geliefde, met bloedige nagelen hebt opgeschreven; uwe heilige voeten, die vermoeid gewandeld hebben over bergen en rotsen, om mij, uw verdwaald

it r^\

Sluiten