Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouw nu, o lieer, mij en mijn offer met een genadig oog terwille van Jezus uwen Zoon. Amen.

Bede.

w at zoudt Gij mij kunnen weigeren, mijn Jezus, nu Gij zelfs in mijn hart woont'? Daarom zal ik met kinderlijk vertrouwen al mijne noodwendigheden en wenschen aan U, mijn teederen Vriend hekend maken. Heer, mijne zonden beangstigen mij. O vergeef mij al mijne dwalingen, delg hunne gevolgen uit, en ontsla mij genadig, dooide aflaten der Kerk, van mijne tijdelijke straffen! Neem weg van mij, al wat U mishaagt en stort in mij het oprecht verlangen, U in alles te behagen. O Jezus, die gezegd hebt: „Leert van mij,

15

Sluiten