Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want ik ben zaclitmoedig en nederig van harte' — leer mij door uw voorbeeld en uwe genade de zacht moedigheid en nederigheid, opdat ik nooit vergete, dat ik een zwakke en strafwaardige zondaar ben, mij nooit boven andere verheffe, nooit op groote zaken aanspraak makeen jegens anderen vriendelijk en voorkomend zij.

Koning der maagden, Minnaar der zuiverheid, blusch in mij door den hemelschen dauw van uwen zegen liet vuur der onzuiverheid uit, opdat ik II met eene zuivere liefde diene en met een rein hart hehage.

O Jezus, die U voor ons vrijwillig aan den wil uws Vaders hebt onderworpen, geef mij eene hartelijke, oprechte onderwor^ r'I

Sluiten