Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ik het ook zeker hekomen. Verhoor mij dan en bid voor mij; hind mij zóó aan Jezus vast, dat ik nooit meer van Hem kan gescheiden worden. Bekom mij ook een teedere liefde tot U o beminnelijke Koningin! Op uwe goedheid en milddadigheid stel ik al mijn vertrouwen; ik bemin u veel, o mijne Meesteres, maar ik bemin u nog te weinig. Verkrijg mij daarom eene grootere liefde tot u; immers de liefde tot u is eene genade, welke God slechts verleent aan hen, die Hij ter zaligheid voeren wil.

Gebed tot de Heiligen.

r}.ij, heiligen Gods, en Gij vooral mijne patronen, ziet, het voorbeeld, de bron en het loon van uwe heiligheid — Christus, 'de

Sluiten