Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligen te loven in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Na de H. Communie een aflaat van 7 jaren, eens per dag; anders iederen

keer 3UO dagen, .ben vone anaat wus per maand, wanneer men dit gebedje ,ior,oiiiiro hidt-, nrwW de irewone voor-

UU^ViljUU ^ O

waaiden te verdienen, namelijk biecht

ten, communiceeren, kerKeoezoeK wei o-plïpd volgens de meeninfï van den

H. Vader, den Paus. Deze aflaten zijn toepasselijk op de geloovige zielen. Pius

IX., 9 Jan. Ioö4.

Gebed met vollen aflaat

y ie, o goede en allerzoetste Jezus, voor uw aanschijn werp ik mij

Sluiten