Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de knieën neder, en met de grootste vurigheid der ziel smeek en bezweer ik IJ, dat Gij in mijn hart wilt storten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde, en een waar berouw over mijne zonden en den vasten wil om ze te verbeteren: terwijl ik met groote aandoening en droefheid der ziel, uwe vijf wonden bij mijzelven overweeg, en in den geest aanschouw, voor oogen hebbende, wat reeds de profeet pavid over U, o goede Jezus, in zijn mond legde: „Zij hebben mijn handen en voeten doorboord; zij hebben al mijne beenderen geteld." (Ps. 21. 18.)

\ olie aflaat na een rouwmoedige biecht, en H. Communie, wanneer men dit gebed bidt voor een kruisbeeld, en bovendien de gewone gebeden verricht

Ivoor de belangen der H. Kerk. — Deze J

O- n

Sluiten