Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Gebed voor de verheffing der H. Kerk.

G

.edenk, o Heer, den wijngaard, welke Giizelf hier op aarde

opnlnnt hebt. de II. Kerk. Geef

hem uw goddelijken zegen, opdat hij gedije en vruchten drage, volgens uw heilig welgevallen. Sta uwen stedehouder, den heiligen Vader, en alle bisschoppen en priesters bij, opdat zij met offerwaardigen ' zielenijver uw

eer en liet heil der zielen zoeken en bevorderen. Zegen en heilig

de geloovigen, opdat zij onwankelbaar vasthouden aan de leer der Kerk, en hel geloof, dat zij iniM rlpn mond beliiden. door

een godvruchtigen, stichtenden

levenswandel door daden toonen.

Verneder en versla, o sterke en

Sluiten