Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd der Kerk of in dwalingder ketterij voortleven, en voer hen genadig terug in den schoot dei' alleenzaligmakende kerk. Amen.

Onze Vader, enz. Weesgegroet, enz. Glorie enz.

3. Gebed om eendracht onder de christenen vorsten en volkeren.

Veiling der koningen, verheven Vorst des vredes, sta alle christenen vorsten en raadslieden hij, hestuur hunne harten, opdat zij door wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid in al hunne nnrlprnp.rninoT'ii den vrede voor

binnen- en buitenland bevorderen, opdat de volkeren, door de zegeningen des vredes begunstigd, zich in een ongestoorde rust over tijdelijke welvaart

16

Sluiten