Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vigheid jegens ons is het toe te schrijven, dat Gij zelfs de geringste werken van den U verschuldigden dienst op zulk een bijzondere wijze beloont. Neem dan, o H. Drievuldigheid, de onvolmaakte oefeningen aan, en wat er aan ontbreekt, ach, vul het aan door de verdiensten van het lijden en sterven van Jezus Christus, en van zijn kostbaar voor ons vergoten Bloed, en maak mij (of de ziel van N.) goedgunstig aan deze genade deelachtig. Hemel en aarde zullen U met mij voor deze weldaad danken en uwen lof zingen nu en altijd. Amen.

Onze Vader, enz. Weesgegroet, enz. Glorie enz.

Sluiten