Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende Gebeden en Oefeningen.

EERSTE OEFENING.

Tot de allerheiligste Drievuldigheid,

Aanbidding «mi Dank.

f) onmetelijke endrieéénigeGod, Vader, Zoon en H. (leest, ik kniel in den geest der diepste nederigheid en eerbied voor U neder en aanbid U als mijn allerhoogsten, oppermachtigen lieer. Ik loof en prijs uw boven alles verhevene majesteit met alle geloovigen op aarde en met alle iieiliiren in den hemel. Ik gedenk,

Sluiten