Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o heilige Geest, wijl Gij door het bad der wedergeboorte, door het heilig Doopsel, in mijne ziel gekomen zijt, mij geheiligd en tot erfgenaam gemaakt hebt des eeuwigen levens. Hoe zal ik U, o allerheiligste Drievuldigheid, naar behooren danken voor zulke

weldaden. Gij, gelukzalige geesten

en uitverkorenen Gods, en Gij vooral Heilige Maagd en Moedei

Maria, door alles geprezene, onder

alle vrouwen gezegende, ottert Gij uwe aanbidding en dankzeggingen op voor mij, want ik, al had" ik zooveel tongen als zintuiden en ledematen enlichaamsdeelen, ik zou toch nog niet in staat zijn U te bedanken, gelijk het betaamt, o mijn God, drievuldig eu toch één.

(Uit het Latijn.)

Sluiten