Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het toch zijn oorsprong in U. "VVie zou U dan niet liefhebben, o zoete liefde, Gij eenig volmaakt en alleen beminnenswaardig goed? O liefde, die immer brandt en nooit uitdoofd, ontsteek mij, en ik zal gloeien; ja gloeien van liefde zal ik, om U geheel en U alleen te beminnen, U alleen, Heer, want hij bemint U niet, die naast U nog wat anders bemint, en dat niet bemint om U.

(H. Augustinus.)

Aanbeveling.

Mijn lieer en mijn God, ik beveel mij aan in den schoot uwer goddelijke voorzienigheid en van uw goddelijken wil en zoek mijn rustplaats in uw heilig welbehagen, (lij moet beslissen

over mijn leven en al mijne ^ ' &

Sluiten