Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne ziel verlangt en smacht naar het huis des Heeren.

2. O .Tezus, verborgen God en Zaligmaker, hoe groot en wonderbaar zijt Gij in dit allerheiligste Sacrament! Gij zijt groot onder die kleine gedaanten van brood, en uwe grootheid is oneindig.

3. "Waarlijk, o Heer, Gij hebt voor uw volk groote dingen gedaan; want oi'schoon Gij de rijkste zijt, hadt Gij toch niets meer om te geven : — ofschoon de wijste, wist Gij toch niet meer te geven: — ofschoon de beste, kondet ( Vij niet meer geven dan Gij ons in dit wonderbaar geheim geschonken hebt.

4. O God, in dit Sacrament verborgen, Gij zijt het brood des levens. Wie tot Ü komt, zal geen

Sluiten