Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honger, wie in U geloofd, zal geen dorst lijden.

5. O Heilig gastmaal, waarin ik mijn Heiland met godheid en menschheid ontvang, aan zijn hitter lijden herinnerd en met genaden vervuld word.

<i. O (lij alle geloovigen, laat ons Jezus loven in dit verheven Sacrament, waarin Ilij de grootheid van zijn macht en goedheid zoo heerlijk openbaart.

7. Mijn lieer, en mijn God, Jezus Christus, wees duizendmaal geloofd in hel II. Sacrament! Wees geloofd en gezegend, verheerlijkt en verheven in eeuwigheid!

8. Mijn Heer en mijn God, ,lezus Christus, dank zij U, duizendmaal dank in liet allerheiligste Sacrament, nu en al-

q ö

Sluiten